• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:
  • telefon: +36 1 212 2107
    facebook

2017. évi program

A Szövetség 2017. évi programjának fő célkitűzése alapszabályának megfelelően az OKSZ tagjainak, ezen keresztül a kereskedelmi ágazat egésze érdekvédelmének, érdekképviseletének további erősítése. Célja, hogy a Szövetség továbbra is megkerülhetetlen érdekvédelmi, érdekképviseleti szereplője legyen az ágazatnak. Ennek érdekében építeni kell a Szövetség hosszabb távra kialakított célkitűzéseire is, különös figyelemmel a következő kérdésekre:

 

- a kereskedelem kiegyensúlyozott fejlődését segítő jogi és adózási feltételrendszer, beruházási környezet támogatása,

- a munkaerőpiac feszültségeinek enyhítése, az ehhez szükséges jogszabályi változások, ösztönző rendszerek kialakításának kezdeményezése,

- az adóterhek, elsősorban az általános forgalmi adó, valamint az adminisztráció további érdemi csökkentése, az élelmiszer és az iparcikk kereskedelemben egyaránt,

- a kereskedelmi kisvállalkozások támogatása, versenyképességük javítása, fejlesztési lehetőségeik szélesítése, különös figyelemmel az uniós források elosztására,

- a kereskedelem távlati kilátásainak, a várható új technológiák bevezetésének előrevetítése.

 

A Szövetség tagvállalkozásainak közös fellépése, a kereskedelmi vállalkozások állásfoglalásainak összehangolása, az érdekharmonizáció kiemelt fontosságú követelmény az érdekképviseletben.

 

A Szövetség érdeke az összefogás, az érdekharmonizáció további erősítése, valamint a szorosabb együttműködés a többi társ szakmai szervezettel. A Szövetségnek valamennyi szakmacsoport kiegyensúlyozott képviseletére kell törekednie, a közös érdekeket szem előtt tartó szakmai tevékenységre kell építeni.

 

A fogyasztói piac kilátásai arra utalnak, hogy a hazai kiskereskedelem az elkövetkező időszakban folyamatosan bővülni fog továbbra is, de ennek üteme hullámzó lesz. A Szövetségnek továbbra is ki kell állnia a kereskedelmi ágazat olyan aránytalan, az ágazat egészének is hátrányokat okozó jogszabályi, adminisztratív terhelése ellen, ami a növekedés, a gyorsabb ütemű javulás, valamint modernizáció ellen hat.

 

A kereskedelmi vállalkozások érdekeinek megfelelően tovább kell erősíteni a kereskedelmi lobbit, az ágazat elismertségét, a Szövetség gazdasági súlyának megfelelő fellépésével az érdekképviselet különböző fórumain.

 

A Szövetség továbbra is kezdeményezően lép fel a szakterület időszerű szabályozási kérdéseiben, figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat is. Érdekképviseleti tevékenysége során javaslatokat alakít ki a kormány részére a kereskedelem fejlődését, a kereskedelmi vállalkozások tevékenységét támogató intézkedésekre.

 

A Szövetség figyelemmel kíséri a szakhatóságok ellenőrzési tevékenységét is. Fellép az arányos és a kiegyensúlyozott hatósági ellenőrzési gyakorlat érdekében. Együttműködésre törekszik az ellenőrző hatóságokkal az ellenőrzési gyakorlat, ezen belül a jogszabály értelmezés vitatott kérdéseiben.

 

A Szövetség 2016-ra megerősítette pénzügyi alapját, a nagy tagvállalkozások jelentős mértékű tagdíjemelést vállaltak. Így a jövőben nagyobb erőforrás fordítható rendezvényszervezésre, szakértői anyagok készítésére, a szolgáltatások fejlesztésére.

 

A Szövetség a következő kiemelt feladatokat határozza meg 2017. évi programjában:

 

Kereskedelmi jog

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi tevékenység folytatását, szervezésének kérdéseit érintő jogalkotásra.

 

A fogyasztóvédelem területén figyelemmel kell kísérni az átalakított fogyasztóvédelmi rendszer működésének tapasztalatait továbbá a webáruházak új bírságolási rendjének alkalmazását.

 

Fel kell lépni a jótállás ügyintézésének egyszerűsítése érdekében (kezdeményezve, hogy a jótállási jegyen ne legyen kötelező a termék egyedi gyári számának feltüntetése, ha azt a forgalmazó a panaszügy intézésekor nem kéri a vásárlótól).

 

Kezdeményezni kell a panaszkezelés egyszerűsítését is, ahol jelenleg a telefonon, vagy elektronikus hírközlési szolgáltatáson keresztül közölt szóbeli panaszok esetében azonosítószámot kell adni, jegyzőkönyvet kell felvenni és 30 napon belül írásbeli választ kell adni. A jegyzőkönyv felvétele ebben az esetben teljesen indokolatlan kötelezettség.

 

Át kell tekinteni a békéltető testületi eljárást. Kezdeményezni kell a bepanaszolt vállalkozás kötelező megjelenésének kiváltását, egyszerűsítését.

 

A fogyasztóvédelmi referens intézményrendszerét legcélszerűbb lenne megszüntetni, de ez eddig ellenállásba ütközött a jogalkotók részéről, de jelentős egyszerűsítése is csökkentené az érintett vállalkozások teherviselését.

 

Munkaerőpiac erősítése

 

Kezdeményezni, támogatni kell azokat az intézkedéseket, melyek segítik a munkaerőhiány enyhítését. Így támogatja a Szövetség a közmunkások átterelését a versenyszférába, a kereskedelmi kisvállalkozások, elsősorban a kistelepülések kis boltjainak segítését, egyebek mellett további járulék-, közteher csökkentéssel.

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzésre is (mind a közoktatás, mind a felnőttképzés keretében).

 

A Szövetség eddig kidolgozott munkaerőpiaci javaslatait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

Adózás

 

A Szövetség fellép az adóterhelés további mérséklése érdekében. Az egyik legfontosabb cél az általános forgalmi adó 27%-os kulcsának csökkentése, további termékkörökben, iparcikk területen is. Az adózással összefüggő adminisztráció egyszerűsítése érdekében továbbra is fel kell lépni. A tagvállalkozások érdekeinek megfelelően kell az eddigi áfa csökkentésben érintett szakterületeken a pontosítások, kiigazítások és az egyértelmű, a gyakorlatban alkalmazható jogértelmezés érdekében fellépni (sertéshús áfa, vendéglátás áfája). Figyelmet kell fordítani az adózás rendjének módosítására irányuló jogalkotásra is.

 

Fontos kérdés a munkaerőpiac közterheinek az eddig meghatározottaknál nagyobb mértékű mérséklése, e nélkül elsősorban a kisvállalkozások gondjai nem orvosolhatók. Támogatni kell a kisvállalkozások számára kedvező adózási megoldásokat.

 

Figyelemmel kell kísérni az online pénztárgép rendszer működését. Kezdeményezni kell a nyugta soronkénti nyomtatása helyett a korábbi rendszer visszaállítását.

 

Közre kell működni a számlázó programok online adóhatósági bekötésére irányuló előkészületekben.

 

Elektromos jármű töltőállomások létesítésének kötelező előírása

 

További határozott fellépés szükséges az elektromos jármű töltőállomások létesítésére vonatkozó kötelezettségek enyhítése érdekében, a korábbi állásfoglalásoknak megfelelően.

 

Feketegazdaság elleni fellépés

 

Szorgalmazni kell továbbra is a feketegazdaság elleni célzott, szigorúbb hatósági fellépést, figyelemmel egyebek mellett az ázsiai piacokra, a termékhamisításra, továbbá az áfával kapcsolatos visszaélésekre.

 

Figyelemmel kell kísérni az EKAER gyakorlatát is.

 

Közép- és kisvállalkozások támogatása

 

A Szövetségnek továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a kereskedelmi kisvállalkozások tevékenységének támogatására. Figyelemmel kell kísérni az uniós támogatások felhasználását is. Folytatni kell a kisvállalkozásokat segítő szakmai információnyújtást.

 

A jogszabályalkotásban továbbra is figyelmet kell fordítani azokra a jogszabályi kötelezettségekre, ahol a túlzott adóterhek, vagy adminisztrációs kötelezettségek váltanak ki súlyos feszültséget tevékenységükben. Támogatja a Szövetség azokat az adózási megoldásokat, ahol adminisztrációs egyszerűsítéseket, vagy kedvezményeket kapnak a kisvállalkozások.

 

A Szövetségnek figyelmet kell fordítania a termelők, beszállítók körében a sajátos helyzetű kisvállalkozásokra is, elsősorban a mezőgazdaság, élelmiszeripar területén, az eddigi együttműködési gyakorlathoz hasonlóan.

 

Társadalmi párbeszéd, ágazati szociális párbeszéd

 

A Szövetség érdekelt továbbra is közreműködni a társadalmi párbeszéd különböző fórumain, a Szövetség gazdasági súlyának megfelelő szerepvállalással. Célszerű megvizsgálni, mely kérdésekben szolgálhatja a tagvállalkozások érdekeit jobban az ágazati párbeszéd rendszere.

 

A társadalmi párbeszédben együttműködésre kell törekedni a többi szakmai szervezettel.

 

Nemzetközi együttműködés

 

A Szövetség célkitűzése továbbra is felhasználni a hazai érdekképviseletben, érdekérvényesítésben a nemzetközi együttműködés kereteit. Az OKSZ így több információt nyújthat tagjai részére a nemzetközi kereskedelem folyamatairól is, valamint a kereskedelmet érintő uniós szintű jogi kérdésekről. Mindebben támaszkodni kell az Eurocommerce, továbbá a Brüsszeli Bizottság szervezeteitől érkező, valamint más nemzetközi forrásokból származó információkra, az eddigi kedvező tapasztalatok alapján. Mindez segítheti a hazai érdekérvényesítést is.

 

Szakmai szolgáltatások

 

A Szövetség tevékenységének egyik központi eleme a szakmai szolgáltatások rendszere. A legfontosabb terület a szakmai konzultációk, fórumok szervezése az időszerű szakkérdésekben.

 

A jövőben több nagyobb szabású rendezvény szervezését is kell elindítani. A rendezvényszervezésben szélesebb körben kell együttműködni a társ szervezetekkel, továbbá a közös szervezést vállaló, a kereskedelem kérdéseivel foglalkozó szakintézményekkel.

 

A Szövetség információs szolgáltatásának alapja saját honlapja, melynek megújított formája színvonalasabb lehetőséget kínál az eddigieknél.

 

Egyedi igények alapján a jövőben is folyamatosan ad információt a Szövetség a tagvállalkozásoknak (statisztikai adatok, jogszabályok, jogszabály értelmezési kérdések).

 

A kiemelt fontosságú kérdésekben továbbra is konzultációs lehetőséget szervez a Szövetség az érdeklődő vállalkozásoknak.