• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:
  • telefon: +36 1 212 2107
    facebook

2018. évi program

A Szövetség 2018. évi programjának fő célkitűzése alapszabályának megfelelően az OKSZ tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, a piaci és a jogszabályi környezet változásai alapján. Az OKSZ stratégiájának megfelelően fellép a kereskedelmi ágazat egészének érdekében is, együttműködve a társ szakmai szervezetekkel.

 

A Szövetségnek a különböző döntéshozó fórumokon továbbra is olyan módon - megfontolt, a kereskedelmi vállalkozások széles körével is egyeztetett szakmai érvekkel - kell fellépnie, hogy jövőben is megkerülhetetlen érdekvédelmi, érdekképviseleti szereplője legyen az ágazatnak.

 

Az OKSZ 2018. évi programjában kiemelt figyelmet kell fordítani a következő átfogó kérdésekre:

 

- a kereskedelem kiegyensúlyozott fejlődését segítse a szabályozási környezet, kiemelt figyelmet fordítva a kisvállalkozásokra,

- a munkaerőpiac feszültségeinek enyhítésére további ösztönzők kialakítása szükséges,

- tovább kell csökkenteni az adóterheket, valamint az adminisztrációt,

- a beruházási, fejlesztési támogatásokban a kereskedelmi kisvállalkozásokat kiemelten kell támogatni,

- segíteni kell a digitális technológiák bevezetését,

- folyamatosan vizsgálni kell a kereskedelem távlati kilátásait is, az előrevetíthető piaci és technológiai változásait, előmozdítva a vállalkozások felkészülését,

- ki kell alakítani a kereskedelem ágazati stratégiáját, kiemelt figyelemmel a várható hosszabb távú piaci, értékesítési csatornák közötti, valamint technológiai, digitalizációs változásaira.

 

A Szövetség tagvállalkozásainak közös fellépése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az érdekharmonizációra, mivel a kereskedelmi kisvállalkozásokat, leginkább a kistelepüléseken a tartós leszakadás veszélye fenyeget. Ezért az egyik kulcsfontosságú feladat a kereskedelmi vállalkozások szakmai állásfoglalásainak összehangolása az egyes vállalkozástípusok és szakmacsoportok között.

 

A Szövetség érdekharmonizációhoz kapcsolódó feladata a szorosabb együttműködés a többi társ szakmai szervezettel. A Szövetségnek valamennyi vállalkozáscsoport kiegyensúlyozott képviseletére is kell törekednie, a közös érdekeket szem előtt tartva.

 

A négyéves kormányzati időszak váltásával 2018-ban számítani lehet arra, hogy változások lesznek a kereskedelempolitikában. A Szövetségnek támogatnia kell az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését célzó kormányzati törekvéseket. Segíteni kell a kereskedelmi kisvállalkozások kormányzati támogatását, valamint a hazai termelők piacra jutásának előmozdítását. Továbbra is fel kell sorakoztatni ugyanakkor a szükséges szakmai érveket a kereskedelmi ágazat olyan, esetleg aránytalan, a szakterület egészének is hátrányokat okozó jogi, adminisztratív terhelése ellen, ami esetleg a kiegyensúlyozott növekedés, valamint a modernizáció ellen hat.

 

A kereskedelmi vállalkozások érdekeinek megfelelően tovább kell erősíteni a kereskedelmi lobbin keresztül az ágazat elismertségét is. Ez már hosszú ideje visszatérő kérdés, ami részben a nemzetgazdasági szintű érdekképviselet különböző fórumain, részben pedig a társadalom mindennapjaiban egyaránt megfogalmazódik igényként a kereskedelmi szakemberek részéről.

 

A Szövetség továbbra is kezdeményezően lép fel az ágazat időszerű szabályozási kérdéseiben ott, ahol figyelemmel kísérve a piaci folyamatokat, a jogalkalmazási gyakorlatot is, ez szükségessé válik. Így javaslatokat alakít ki a kormány részére a kereskedelem fejlődését, a kereskedelmi vállalkozások tevékenységét támogató intézkedésekre is.

 

A Szövetség figyelemmel kíséri a szakhatóságok ellenőrzési tevékenységét is. Fellép az arányos és a kiegyensúlyozott hatósági ellenőrzési gyakorlat érdekében. Együttműködésre törekszik az ellenőrző hatóságokkal az ellenőrzési gyakorlat, ezen belül a jogszabály értelmezés vitatott kérdéseiben.

 

A Szövetség a következő kiemelt szakmai feladatokat határozza meg 2018. évi programjában:

 

Kereskedelmi jog

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi tevékenység folytatását, szervezésének kérdéseit érintő jogalkotásra.

 

A fogyasztóvédelem területén figyelemmel kell kísérni a fogyasztóvédelmi rendszer működésének tapasztalatait.

 

Ismét fel kell lépni a jótállás, valamint a panaszok ügyintézésének egyszerűsítése érdekében

 

Át kell tekinteni vállalkozói oldalról a békéltető testületi eljárást. Kezdeményezni kell a rendszer lehetséges egyszerűsítését, a bepanaszolt vállalkozások közreműködésében.

 

Munkaerőpiac erősítése

 

Kezdeményezni kell azokat a kormányzati intézkedéseket, melyek segítik a munkaerőhiány enyhítését. Támogatja a Szövetség a közmunkások átterelését a versenyszférába, a kereskedelmi kisvállalkozások, elsősorban a kistelepülések kis boltjainak segítését, a munkaerő mobilitását javító intézkedéseket.

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzésre is (mind a közoktatás, mind a felnőttképzés keretében), ahol átfogó változásokra van szükség.

 

A Szövetség korábban kidolgozott munkaerőpiaci programját a továbbiakban is hasznosítani kell.

 

Adózás

 

A Szövetség fellép az adóterhelés további mérséklése érdekében. Az egyik legfontosabb cél az általános forgalmi adó 27%-os kulcsának csökkentése, további termékkörökben, iparcikk területen is. Az adózással összefüggő adminisztráció egyszerűsítése érdekében továbbra is fel kell lépni. A tagvállalkozások érdekeinek megfelelően kell az eddigi áfa csökkentésben érintett szakterületeken a pontosítások, kiigazítások és az egyértelmű, a gyakorlatban alkalmazható jogértelmezés érdekében fellépni.

 

Figyelmet kell fordítani az adózás rendjének módosult gyakorlatára is.

 

Fontos kérdés a munkaerőpiac közterheinek az eddig meghatározottaknál nagyobb mértékű mérséklése, e nélkül elsősorban a kisvállalkozások gondjai nem orvosolhatók. Támogatni kell a kereskedelmi kisvállalkozások számára kedvező adózási megoldásokat.

 

Közre kell működni a számlázó programok online adóhatósági bekötésére irányuló további előkészületekben. Figyelemmel kell kísérni abevezetés gyakorlatát.

 

Elektromos jármű töltőállomások létesítésének kötelező előírása

 

További határozott fellépés szükséges az elektromos jármű töltőállomások létesítésére vonatkozó kötelezettségek enyhítése érdekében, a korábbi állásfoglalásoknak megfelelően.

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a műszaki kérdésekre, a technológia fejlődésére, változásaira, a jogi kereteknek ehhez igazodva is rugalmasnak kell lenniük.

 

Feketegazdaság elleni fellépés

 

Szorgalmazni kell továbbra is a feketegazdaság elleni célzott, szigorúbb hatósági fellépést, figyelemmel egyebek mellett az ázsiai piacokra, a termékhamisításra, továbbá az áfával kapcsolatos visszaélésekre. A webkereskedelem is színtere a feketézésnek, egyes nemzetközi viszonylatokban.

 

Közép- és kisvállalkozások támogatása

 

A Szövetségnek továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a kereskedelmi kisvállalkozások tevékenységének támogatására. Figyelemmel kell kísérni az uniós támogatások felhasználását is. Folytatni kell a kisvállalkozásokat segítő szakmai információnyújtást.

 

A jogszabályalkotásban továbbra is figyelmet kell fordítani azokra a jogszabályi kötelezettségekre, ahol a túlzott adóterhek, vagy adminisztrációs kötelezettségek váltanak ki súlyos feszültséget tevékenységükben. Támogatja a Szövetség azokat az adózási megoldásokat, ahol adminisztrációs egyszerűsítéseket, vagy kedvezményeket kapnak a kisvállalkozások.

 

A Szövetségnek figyelmet kell fordítania a termelők, beszállítók körében is a kisvállalkozásokra.

 

Társadalmi párbeszéd, ágazati szociális párbeszéd

 

A Szövetség érdeke továbbra is közreműködni a társadalmi párbeszéd különböző fórumain, a Szövetség gazdasági súlyának megfelelő szerepvállalással. Célszerű megvizsgálni, mely kérdésekben és milyen módon szolgálhatja a tagvállalkozások érdekeit jobban az ágazati párbeszéd rendszere.

 

A társadalmi párbeszédben együttműködésre kell törekedni a többi szakmai szervezettel.

 

Nemzetközi együttműködés

 

A Szövetség célkitűzése továbbra is felhasználni a hazai érdekképviseletben, érdekérvényesítésben a nemzetközi együttműködés kereteit. Az OKSZ így több információt nyújthat tagjai részére a nemzetközi kereskedelem folyamatairól is, valamint a kereskedelmet érintő uniós szintű jogi kérdésekről. Mindebben támaszkodni kell az Eurocommerce, valamint más nemzetközi forrásokból származó információkra, az eddigi kedvező tapasztalatok alapján. Mindez segítheti a hazai érdekérvényesítést is.

 

Erősíteni kell a kétoldalú nemzetközi kapcsolatokat is, más országok szakmai szervezeteivel.

 

Szakmai szolgáltatások

 

A Szövetség vállalkozásokat támogató tevékenységének egyik központi eleme a szakmai szolgáltatások rendszere. A legfontosabb terület a szakmai konzultációk, fórumok szervezése az időszerű szakkérdésekben.

 

A jövőben több nagyobb szabású rendezvény szervezését is célszerű elindítani. A rendezvényszervezésben szélesebb körben kell együttműködni a társ szervezetekkel, továbbá a közös szervezést vállaló, a kereskedelem kérdéseivel foglalkozó szakintézményekkel.

 

A Szövetség információs szolgáltatásának alapja saját honlapja, melynek megújított formája színvonalasabb lehetőséget kínál az eddigieknél.

 

Egyedi igények alapján a jövőben is folyamatosan ad információt a Szövetség a tagvállalkozásoknak (statisztikai adatok, jogszabályok, jogszabály értelmezési kérdések).

 

A kiemelt fontosságú kérdésekben továbbra is konzultációs lehetőséget szervez a Szövetség az érdeklődő vállalkozásoknak.