• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

2019. évi program

A Szövetség 2019. évi programjának fő célkitűzése alapszabályának megfelelően az OKSZ tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, a piaci és a jogszabályi környezet változásainak figyelemmel kísérése alapján. Az OKSZ stratégiájának megfelelően fellép a kereskedelmi ágazat egészének érdekében is. Együttműködésre törekszik más szakmai szervezetekkel is.

 

A Szövetségnek továbbra is olyan módon - a kereskedelmi vállalkozások széles körével is egyeztetett szakmai érvekkel - kell fellépnie, hogy jövőben is megkerülhetetlen érdekvédelmi, érdekképviseleti szereplője legyen az ágazatnak. A Szövetség továbbra is kezdeményezően lép fel az ágazat időszerű szabályozási kérdéseiben. Így javaslatokat alakít ki a kormány részére a kereskedelem fejlődését, a kereskedelmi vállalkozások tevékenységét támogató intézkedésekre is.

 

A Szövetség tagvállalkozásainak közös fellépése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az érdekharmonizációra, mivel a kereskedelmi kisvállalkozásokat, leginkább a kistelepüléseken a tartós leszakadás veszélye fenyegeti. Ezért kulcsfontosságú feladat a kereskedelmi vállalkozások szakmai állásfoglalásainak összehangolása az egyes vállalkozástípusok és szakmacsoportok között.

 

Figyelmet kell fordítani olyan etikai jellegű kérdésekre is, melyek az éles piaci versenyben alkalmazott értékesítési-, reklámeszközökhöz kapcsolódnak.

 

A Szövetség érdekharmonizációhoz kapcsolódó feladata a szorosabb együttműködés a többi társ szakmai szervezettel. A Szövetségnek valamennyi vállalkozáscsoport kiegyensúlyozott képviseletére is kell törekednie, a közös érdekeket szem előtt tartva.

 

Az OKSZ 2019. évi programjában kiemelt figyelmet kell fordítani a következő átfogó kérdésekre:

 

- a szabályozási környezetnek segítenie kell az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését,

- a munkaerőhiány enyhítése továbbra is kiemelt feladat, amiben további járulékcsökkentést, valamint a szakképzés megfelelő irányú átalakítását kell szorgalmazni,

- fel kell lépni az adóterhek, valamint a hatósági adminisztráció további csökkentése érdekében,

- a beruházási, fejlesztési támogatásokban a kereskedelmi kisvállalkozásokat kiemelten kell támogatni, segíteni kell a digitális technológiák bevezetését,

- folyamatosan vizsgálni kell a kereskedelem távlati kilátásait is, az előrevetíthető piaci és technológiai változásokat, előmozdítva a vállalkozások felkészülését,

- a környezetvédelem területén foglalkozni kell a környezetgazdaság új kihívásaival is, így a klímaváltozás, a hulladékkezelés, a környezetkímélő csomagolóeszközök terjesztésének, a környezetet kevésbé károsító energiafelhasználás, a zöldenergia ágazatot érintő kérdéseivel, túllépve a hulladékgazdálkodás jelenlegi hagyományos kereteit,

 

A Szövetségnek támogatnia kell az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését célzó kormányzati törekvéseket. Segíteni kell a kereskedelmi kisvállalkozások kormányzati támogatását, valamint a hazai termelők piacra jutásának előmozdítását.

 

A kereskedelmi vállalkozások érdekeinek megfelelően tovább kell erősíteni az ágazat elismertségét is. Ez már hosszabb ideje visszatérő kérdés, ami megfogalmazódott igényként a kereskedelmi szakemberek részéről.

 

A Szövetség figyelemmel kíséri a szakhatóságok ellenőrzési tevékenységét is. Együttműködésre törekszik az ellenőrző hatóságokkal az ellenőrzési gyakorlathoz kapcsolódó jogszabály értelmezés vitatott kérdéseiben.

 

A Szövetség a következő kiemelt szakmai feladatokat határozza meg 2019. évi programjában:

 

Kereskedelmi jog

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi tevékenység végzésének kérdéseit érintő jogalkotásra, továbbá a fogyasztóvédelmi rendszer működésének tapasztalataira.

 

Várható, hogy a kormány javaslatot készít elő egyes fogyasztóvédelmi szabályok módosítására. Ezek során fel kell lépni a jótállás, valamint a panaszok ügyintézésének egyszerűsítése érdekében.

 

Munkaerőpiac erősítése, szakképzés

 

Továbbra is kezdeményezni kell azokat a kormányzati intézkedéseket, melyek segítik a munkaerőhiány enyhítését. Támogatja a kereskedelmi kisvállalkozások, elsősorban a kistelepülések kis boltjainak segítését, a munkaerő mobilitását javító intézkedéseket.

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzésre is (mind a közoktatás, mind a felnőttképzés keretében), ahol átfogó változásokra van szükség és a kormány is változtatásokat tervez. Az Országgyűlés jogalkotási terve tartalmazza a szakképzési rendszer jelentős súlyú átalakításának kérdését.

 

Környezetvédelem

 

A Szövetség kiemelt figyelmet fordított eddig is a környezetvédelem kereskedelmet érintő kérdéseire. Az ITM környezetvédelmi munkacsoportjaiba bejelentkezett, így figyelemmel kíséri a környezetvédelem teljes kormányzati irányítását.

 

Az eddigi, elsősorban a hulladékgazdálkodásra irányuló kérdéskörön túl a környezetvédelem, környezetgazdaság tágabb kereteit is vizsgálni fogja a Szövetség, azokat a közvetlen és közvetett folyamatokat is, melyek befolyásolják a jövőben a kereskedelem fejlődési lehetőségeit. Ide tartozik egyebek mellett a klímaváltozás, a zöldenergia felhasználás, a környezetkímélő technológiák alkalmazása, az ugyancsak környezetkímélő csomagolóanyagok szélesebb körű bevezetése is.

 

Adózás

 

A Szövetség fellép az adóterhelés további mérséklése érdekében. Az egyik legfontosabb cél az általános forgalmi adó 27%-os kulcsának csökkentése további termékkörökben, megkísérelve az iparcikk területen is. Az adózással összefüggő adminisztráció egyszerűsítése érdekében továbbra is fel kell lépni.

 

Támogatni kell a kereskedelmi kisvállalkozások számára kedvező adózási megoldásokat.

 

Számítani kell arra is ugyanakkor, hogy a közelmúltban a világgazdaság növekedésének várható lassulása miatt jelzett gazdaságvédelmi akcióterv esetleg korlátozásokat, a vállalkozások gazdálkodását nehezítő kormányzati döntéseket is tartalmazhat (jelenleg semmiféle részlet nem ismert, csak a bejelentés hangzott el).

 

Elektromos jármű töltőállomások létesítésének kötelező előírása

 

További határozott fellépés szükséges az elektromos jármű töltőállomások létesítésére vonatkozó kötelezettségek enyhítése érdekében, a korábbi állásfoglalásoknak megfelelően.

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a műszaki kérdésekre, a technológia fejlődésére, változásaira, a jogi kereteknek ehhez igazodva is rugalmasnak kell lenniük.

 

Élelmiszerkereskedelem

 

Magyar Élelmiszerkönyv

 

A Szövetség részt vesz az Élelmiszerkönyv szakbizottságaiban (ezek áruterületek szerint tagozódnak. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek kiadásának rendjét a 220/2008. számú kormányrendelet határozza meg. A Magyar Élelmiszerkönyv gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását a közeljövőben áttekint az AM. A jelenlegi bizottsági kinevezések 2019. december 31-én lejárnak.

 

A 2015-2019-ig terjedő időszak eddigi tapasztalatainak áttekintésével az élelmiszerkönyvi szabályozás keretei, a vonatkozó rendelet és a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és Szakbizottságok Működési Szabályzata módosulni fog, amihez javaslatokat kért már a szaktárca a szakmai szervezetektől, az OKSZ-től is.

 

Útmutató a kiskereskedelmi élelmiszerforgalmazás jó higiéniai gyakorlatához

 

Jelentős munkát zárt le évelején az OKSZ élelmiszerbiztonsági munkabizottsága. Kidolgozta és átadta a szaktárcának az útmutató a kiskereskedelmi élelmiszerforgalmazás jó higiéniai gyakorlatát ajánló összeállítását.

 

Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásoknak az élelmiszerek biztonságos és higiénikus forgalmazására vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályi követelmények teljesítéséhez. Ennek érdekében az útmutató bemutatja azokat a megoldási formákat és módszereket, amelyek jó gyakorlatot jelenthetnek a vállalkozások számára a jogkövető magatartáshoz.

 

Az útmutató elkészítésére az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról alapján került sor. A 852/2004/EK rendelet III. fejezete írja elő, hogy a tagállamoknak ösztönözniük kell "A helyes gyakorlatról szóló útmutatók" elkészítését. Az egyes tagállamokban elfogadott útmutatókat az illetékes hatóságok is elismerik.

 

Ennek megfelelően került sor – az Országos Kereskedelmi Szövetség irányítása mellett – a magyar élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásokat képviselő szakértői munkacsoport létrehozására. A munkacsoport tagjai a nagy élelmiszerláncok, a kis- és középvállalkozások, valamint az országos kereskedelmi érdekképviseletek (ÁFEOSZ, KISOSZ, OKSZ) élelmiszerbiztonsági szakértői közül kerültek ki.

 

A munkacsoport a munkáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) – korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) – munkatársainak közreműködésével és szakmai irányításával végezte.

Az Útmutató nyilvános, az megtalálható a Földművelésügyi Minisztérium, a NÉBIH és az OKSZ honlapján. Az Útmutatót a vállalkozások önkéntes alapon használhatják.

 

NÉBIH átszervezés

 

Előreláthatóan jelentős átszervezés várható a NÉBIH szervezetében és változni, szigorodni fognak az ellenőrzési módszerek is. Ezeket a változásokat figyelemmel kell kísérni és a szakmai érdekekkel ütköző javaslatokkal szemben jelezni kell a kifogásokat.

 

Feketegazdaság elleni fellépés

 

Szorgalmazni kell továbbra is a feketegazdaság elleni célzott, szigorúbb hatósági fellépést, figyelemmel egyebek mellett az ázsiai piacokra, a termékhamisításra, továbbá az áfával kapcsolatos visszaélésekre. A webkereskedelem is színtere a feketézésnek, nemzetközi kapcsolatokon keresztül is.

Közép- és kisvállalkozások támogatása

 

A Szövetségnek továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a kereskedelmi kisvállalkozások tevékenységének támogatására. Folytatni kell a kisvállalkozásokat segítő szakmai információnyújtást.

 

A jogszabályalkotásban továbbra is figyelmet kell fordítani azokra a jogszabályi kötelezettségekre, ahol a túlzott adóterhek, vagy adminisztrációs kötelezettségek váltanak ki súlyos feszültséget tevékenységükben. Támogatja a Szövetség azokat az adózási megoldásokat, ahol adminisztrációs egyszerűsítéseket, vagy kedvezményeket kapnak a kisvállalkozások.

 

A kkv-k támogatását segítheti egyes kérdések részletesebb vizsgálata, elemzése. Így a vidéki, kistelepülési kereskedelem jövője, a vidék kereskedelmi és vásárlóerő megtartó képessége, amely egybeesik a modern falvak kormányzati program célkitűzéseivel. Számos vita övezi a kisebb települések kereskedelmi hálózatának és egyáltalán szerepének jövőjét. Célszerű lehet a különböző trendek elemzése és javaslatok kialakítása.

 

A kkv-k számára fontos kérdés az elektronikus kereskedelem fejlesztése is, mivel kitörési pontot is jelenthet számukra, megfelelő feltételek esetében. Ebben lényeges kérdés a belépési küszöb, a gazdaságosság témaköre, a működés pénzügyi vonatkozásainak bemutatása.

 

Társadalmi párbeszéd, ágazati szociális párbeszéd

 

A Szövetség érdeke továbbra is közreműködni a társadalmi párbeszéd különböző fórumain, a Szövetség gazdasági súlyának megfelelő szerepvállalással.

 

A társadalmi párbeszédben együttműködésre kell törekedni a többi szakmai szervezettel.

 

Nemzetközi együttműködés

 

A Szövetség célkitűzése továbbra is felhasználni a hazai érdekképviseletben a nemzetközi együttműködés kereteit. Az OKSZ így több információt nyújthat tagjai részére a nemzetközi kereskedelem folyamatairól is, valamint a kereskedelmet érintő uniós szintű jogi kérdésekről. Mindebben támaszkodni kell az Eurocommerce, valamint más nemzetközi forrásokból származó információkra.

 

Erősíteni kell a kétoldalú nemzetközi kapcsolatokat is, más országok szakmai szervezeteivel.

 

Szakmai szolgáltatások

 

A Szövetség vállalkozásokat támogató tevékenységének központi eleme a szakmai szolgáltatások rendszere. A legfontosabb terület a szakmai konzultációk, fórumok szervezése az időszerű szakkérdésekben, továbbá a szakmai információnyújtás a napi gyakorlati kérdésekben.

 

A jövőben több nagyobb szabású rendezvény szervezését is célszerű elindítani.

 

Egyedi igények alapján a jövőben is folyamatosan ad információt a Szövetség a tagvállalkozásoknak (statisztikai adatok, jogszabályok, jogszabály értelmezési kérdések). Az elmúlt időszakban ugyanakkor egyre több olyan vállalkozás fordult a Szövetséghez szakmai információkért, melyek nem tagjai a szervezetnek. Az így nyújtott információszolgáltatás erősíti a Szövetség elismertségét szakmai körökben.

 

A kiemelt fontosságú kérdésekben továbbra is konzultációs lehetőséget, szakmai fórumokat szervez a Szövetség az érdeklődő vállalkozásoknak.