NETA

A Magyar Közlöny 140., illetve, 141. számában kihirdetetésre, illetve – a törvény hatálybalépésére vonatkozóan – helyesbítésre került az „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló 2011. évi CLVI. számú törvény, mely módosította a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. számú törvényt (Neta tv.), mely 2012. január elsejével lépett hatályba (Neta tv. módosítás).  

 

Mint közismert, még a 2012. január elsejei hatályba lépést megelőzően újabb módosításra került sor a 2011. évi CLXXIV. számú „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvény 79. §-ában, mely kiegészítette a hatályba még nem lépett Neta tv. módosítás 2. § h) pontját (Neta tv. módosítás kiegészítése).

 

„79. § A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,]

„h) a 2007 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges minőségű lekvárok kivételével (a továbbiakban: gyümölcsíz).”

 

Fenti rendelkezés 2012. december 14-én – a Magyar Közlöny 151. számában – került kihirdetésre és az azt követő 8. napon, azaz 2012. december 22-én lépett hatályba.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdése – többek között – kimondja, hogy a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a modósító rendelkezés a módosítást meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik, melyből eredően a Neta tv. módosításának kiegészítése 2012. december 23-án hatályát vesztette, a modósítás alapját szolgáló Neta tv. módosítás hatályosságának hiányában.

 

A h) pontban megfogalmazott, a hozzáadott cukortartalomra és annak mennyiségére vonatkozó kiegészítést az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 2012. április 14-től léptette életbe, mely azt jelenti, hogy a 2007 vámtarifaszám alá tartozó termékek 2012. április 14-ét megelőzően cukortartalmuktól függetlenül a Neta tv. hatálya alá tartoztak.

 

Összefoglalva a Neta tv. 2. § h) pontjának hatályos szövege értelmében

a) 2012. január 1-jétől 2012. április 13-ig a 2007 vámtarifaszám alá tartozó termékek cukortartalmuktól függetlenül a Neta tv. hatálya alá tartoztak;

b) 2012. április 14-től a 2007 vámtarifaszám alá tartozó termékek csak abban az esetben termékadó-kötelesek, ha hozzáadott cukrot tartalmaznak és cukortartalmuk meghaladja a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget.

A Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges minőségű lekvárok mindkét időszak esetében kivételt képeznek.

 

Tánczos Zoltán

pénzügyőr alezredes

főosztályvezető

 

Budapest, 2012. május 30.

 

OKSZ.hu