• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

2023. évi program

A Szövetség 2023. évi programjának fő célkitűzése alapszabályának megfelelően az OKSZ tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, a piaci és a jogszabályi környezet változásainak figyelemmel kísérése. Az új veszélyhelyzettel összefüggő kérdéseket kiemelten kezeli, a válságos áruterületek feszültségeinek enyhítése érdekében.

 

Az OKSZ stratégiájának megfelelően fellép a kereskedelmi ágazat egészének érdekében is.

 

A Szövetségnek továbbra is határozottan, kezdeményező szerepet vállalva kell fellépnie az érdekérvényesítésben, annak érdekében, hogy a jövőben is megkerülhetetlen érdekvédelmi, érdekképviseleti szereplője legyen az ágazatnak.

 

A Szövetség tagvállalkozásainak közös fellépése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az érdekharmonizációra az egyes vállalkozás- és szakmacsoportok között. A Szövetség érdekharmonizációhoz kapcsolódó célkitűzése a szorosabb együttműködés a többi társ szakmai szervezettel is.

 

Az OKSZ 2023. évi programjában kiemelt figyelmet kell fordítani a következő kérdésekre, részben kapcsolódva a korábbi feladatokkal:

 

Élelmiszerek árszabályozása

 

A Szövetség célja az árstop mielőbbi végleges kivezetése, melyet legutóbb 2023. június 30-ig meghosszabbított a kormány. A szabályozási rendkívül súlyos és folyamatosan növekvő veszteséget jelent, emellett torzítja az érintett termékpiacokat.

 

Az OKSZ tagvállalkozásainak a többi érintett szakmai szervezettel, kamarákkal is együttműködve határozottan kell fellépnie a mielőbbi kivezetés érdekében.

 

Az online árfigyelési rendszerben az egyeztetések során a legkisebb ráfordítással kezelhető és célszerű megoldásokra kell törekedni.

 

Júniusban indul a bejelentett akciós árszabályozás. Az egyeztetések során a legkisebb veszteséget és ráfordítást jelentő megoldásokat kell szorgalmazni.

 

Iparcikkek kereskedelme

 

Figyelemmel kell kísérni azokat a jogalkalmazásokat és piaci folyamatokat, melyek ennek az áruterületnek a működését befolyásolják, így egyebek mellett a fogyasztóvédelmi előírásokat (akciós árképzés, jótállás), versenyjogi ellenőrzések tapasztalatait.

 

Figyelmet kell fordítani az építőanyagok kereskedelmére is, ahol már vannak gyártói korlátozások.

 

Italcsomagolások kötelező visszaváltása

 

Közre kell működni továbbra is azokban az egyeztetésekben, melyek az új rendszer teljesíthető szintű bevezetését és működtetését segítik. A rendszer előre láthatóan nem indítható el 2024. januárjától.

 

Adózás

 

A kereskedelmi vállalkozások érdekei alapján figyelemmel kell kísérni a kormányzat változtatási szándékait. A kiskereskedelmi pótadó leépítése fontos elvárás a már bejelentett kormányzati terv alapján. Ez valamennyi áruterületet érinti.

 

Kereskedelmi jog

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi tevékenység végzésének kérdéseit érintő jogalkotásra.

 

Munkaerőpiac

 

Kezdeményezni kell majd azokat a kormányzati intézkedéseket, melyek segítik a munkaerőpiac alkalmazkodását a nehezebb működési körülmények között. Vizsgálni kell az egyes foglalkoztatási formák, gyakorlatok tapasztalatait.

Közép- és kisvállalkozások támogatása

 

A Szövetségnek továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a kereskedelmi kisvállalkozások tevékenységének támogatására. Folytatni kell a kisvállalkozásokat segítő szakmai információnyújtását. Támogatja a Szövetség azokat az adózási megoldásokat, ahol adminisztrációs egyszerűsítéseket, vagy kedvezményeket kapnak a kisvállalkozások.

 

A kkv-k számára fontos kérdés az elektronikus kereskedelem fejlesztése is, mivel kitörési pontot is jelenthet számukra, a megfelelő feltételek esetében.

 

Társadalmi párbeszéd, ágazati szociális párbeszéd

 

A Szövetség érdeke továbbra is közreműködni a társadalmi párbeszéd különböző fórumain. A társadalmi párbeszédben együttműködésre kell törekedni a többi szakmai szervezettel.

 

Nemzetközi együttműködés

 

A Szövetség célkitűzése továbbra is felhasználni a hazai érdekképviseletben a nemzetközi együttműködés kereteit. Az OKSZ így több információt nyújthat tagjai részére a nemzetközi kereskedelem folyamatairól is, valamint a kereskedelmet érintő uniós szintű jogi kérdésekről.

 

Szakmai szolgáltatások

 

Folytatni kell a legfontosabb területeken a szakmai konzultációk, fórumok szervezését az időszerű szakkérdésekben.

 

Az információszolgáltatás kiemelt szolgáltatási területté fejlődött, mely erősíti a Szövetség elismertségét szakmai körökben.