• Országos kereskedelmi szövetség

 • 1034 Budapest,
  Bécsi út 126-128.
 • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
  email:

Veszélyhelyzet – az új gazdaságvédelmi intézkedések

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet általánosan már tartalmazta a közterhekkel kapcsolatos általános szabályokat, a frissen kihirdetett 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet pedig az ehhez kapcsolódó részletszabályokat tartalmazza. A szabályozás a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre [ha az adózónak 2020. március 24-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-aebből származott] terjed ki:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Az ilyen tevékenységet folytató kifizetőnek 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében, egyéni vállalkozónak és társas vállalkozónak a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie.

Ezen felül ugyancsak 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a járulékfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Mindez nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Ugyancsak nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a fenti tevékenységet végzőknek, és amennyiben rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek, úgy a rehabilitációs hozzájárulás kétharmadát kell csak megfizetniük. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

Ha a KATA-s adóalany a fenti tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként folytatja, úgy a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

2020. március, április, május és június hónapra mentesülnek a KATA tételes megfizetése alól (ha már 2020 februárjában KATÁ-sok voltak) az alábbi kisadózói vállalkozások:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

A Rendelet haladékot ad a KATA adótartozások rendezésére. A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált KATA adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére (a korábbi késedelmi pótlékon felül) 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

Ezen rendelkezéseken túl 2020. március 1. és 2020. június 30. között nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.