• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Az új kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi államtitkárság rendje

A Hivatalos Értesítő 66. száma (a Magyar Közlöny 2019. december 13. melléklete) tartalmazza az ITM új SZMSZ-ét, az új kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi államtitkárság rendjét.

Cseresnyés Péter államtitkár egy kereskedelempolitikai főosztályt és a egy fogyasztóvédelmi helyettes államtitkárságot irányít (a kereskedelempolitikai így csak főosztályi szinten lesz).

Az új irányítási rend a következőket tartalmazza.

 

Szervezeti rend:

11. Az SzMSz 3. függelékében foglalt táblázat a következő I.6.7. és I.6.7.1. sorokkal egészül ki:

I.6.7. Kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

I.6.7.0.1. Kereskedelempolitikáért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Kabinet

I.6.7.0.2. Kereskedelempolitikai Főosztály

I.6.7.0.2.1. Stratégiai és Szabályozási Osztály

I.6.7.1. Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

I.6.7.1.1. Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

I.6.7.1.2. Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály

I.6.7.1.2.1. Fogyasztóvédelmi Képzési és Szervezetfejlesztési Osztály

I.6.7.1.3. Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

I.6.7.1.4. Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály

I.6.7.1.4.1. Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium

I.6.7.1.4.2. Mechanikai és Villamos Laboratórium

I.6.7.1.5. Európai Fogyasztói Központ

 

Feladatok:

 

16. §

Az SzMSz 1. melléklet 5.7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.7. A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

30. §

(1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

a) gondoskodik a kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

b) meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c) közreműködik az e-kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

d) gondoskodik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

e) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

f) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat,

g)  gondoskodik az  érintett ágazatokban a  fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, valamint a  társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáról,

h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivatalok fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a  termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

i)  közreműködik a  fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a  járási hivataloknak a  kereskedelmi feladataival összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

j) kapcsolatot tart a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervekkel és kamarákkal,

k) véleményezi az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs koncepciókat, valamint projektötleteket és azokra javaslatot tehet, valamint a  támogatások szakmai véleményezésében, elosztásában és végrehajtásában is részt vehet,

l) felterjeszti a  miniszter részére a  pályázati eljárás lebonyolítását követően a  békéltető testületi tagoknak és elnököknek javasolt pályázókat.

31.  § 

(1) A  kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

32.  § 

(1) A  kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár tevékenysége felett.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a Kereskedelempolitikai Főosztály vezetőjének tevékenysége felett.

33. §

A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert vagy a parlamenti és stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az  általa kijelölt személy helyettesíti. Kijelölés hiányában a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.”

 

2019. december 13.