• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Bérjellegű támogatási lehetőség - létszámbővítés esetén igényelhető

A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedéséhez nyújt többféle támogatást.

 

Milyen támogatást kaphat Ön, amennyiben a programba bevont álláskereső foglalkoztatását vállalja?

 

Bértámogatás

- „legfeljebb 8+4, 70%”

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett, amelynek mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

 

Bérköltség támogatások:

- munkatapasztalat-szerzés „legfeljebb 90 nap”

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 90 nap, melynek mértéke legfeljebb a bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a

A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.

- „legfeljebb 8+4, 100%”

 

Csak alacsony iskolai végzettségű álláskereső, vagy 50 év feletti álláskereső, valamint közfoglalkoztatásból kikerülő álláskereső foglalkoztatása esetén nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100%-os megtérítése (legfeljebb a minimálbér kétszerese).

A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.

- „legfeljebb 8+4, 70%”

 

A 100%-os támogatással érintett célcsoportokon kívüli álláskeresők esetében nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 70%-a.

 

A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző legalább 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

 

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).

 

Támogatható álláskeresői kör:

 

A projekt célcsoportjai 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, különösen

- a 25-30 év közötti pályakezdők

- az alacsony iskolai végzettségű emberek

- a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők

- a tartósan (legalább hat hónapja folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők

- az 50 év feletti álláskeresők

- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskeresők

 

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

 

Bérjellegű támogatás iránti kérelmét a munkáltató annál a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyújthatja be, ahol az érintett álláskereső regisztrálva van.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést köt. A foglalkoztatottakat a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.