• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Energetikai szakreferens

2016. december 21-én lépett hatályba az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény újabb rendelkezése (21/B. § (1) bekezdés), mely energetikai szakreferens igénybe vételét írja elő bizonyos feltételek teljesítése esetén a KKV-k és a nagyvállalatok esetében is.

 

Mely vállalatok számára kötelező az energetikai szakreferens igénybe vétele?

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet módosítása szerint a vállalatnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie, amennyiben a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  1. 400 000 kWh villamos energiát vagy
  2. 100 000 m3 földgázt vagy
  3. 3 400 GJ hőmennyiséget.

Amennyiben egy vállalkozás több telephelyet üzemeltet, a telephelyek energiafelhasználása összeadódik.

 

Nem elegendő azonban a szakreferens igénybe vétele. A jogszabályban foglaltak szerint bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége is van az érintett vállalatoknak, ellenkező esetben bírság szabható ki rájuk.

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) felé kell megtenni a bejelentést. A MEKH felé történő energetikai szakreferens igénybe vételéről szóló lejelentésének elmulasztása esetén a bírság 200.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedhet. A MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot a bejelentés elmulasztása, illetve a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt!

Az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a MEKH honlapján elérhetők.

Nagyvállalatok éves regisztrációjának elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft, mely ismételhető (forrás: Ehat. 22/B.)

Az energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szóló éves kötelező adatszolgáltatás elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft (forrás: Ehat. 22/C.)

Az energetikai auditálási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság: 10.000.000 Ft (forrás: Ehat. 25. §)

 

Az energetikai szakreferens 122/2015. (V. 26.) Kormányrendeletben előírt feladatai a 7/A. § (2) szerint a következők:

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében, továbbá javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

Gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.

Az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében.

Éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.

Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Budapest, 2017. február 13.