• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Kereskedelmi vállalkozások számára elérhető pályázati felhívások

Felhívások kereskedelmi vállalkozások számára

 

GINOP felhívások (Közép-magyarországi régión kívüli területek):

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások infokommunikációs (pl. ERP, informatikai megoldásokkal, pl. üzleti felhő szolgáltatásokkal való) ellátottságának javítása két külön célterületen. Cél a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítása, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán (hardver, szoftver, szolgáltatási költségek), a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 48,2 milliárd Ft, melyből

  • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft
  • a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft.

Egy pályázóra jutó támogatás: 1-24 millió Ft, max 40% (GINOP 3.2.1 Digitálisan Felkészült Vállalkozás Minősítés esetén)

Egy pályázóra jutó kölcsön: 1,25-37,5 millió Ft, max 55%

 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásához nyújt támogatást. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig folyamatosan lehetséges.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint, az elnyerhető támogatási összeg minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 forint. A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A felhívás 2017. március végén megjelent. A felhívás célja a nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, ezáltal segítve az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások versenyképessége. Az igényelhető támogatás 10-100 millió Ft. A felhívás keretösszege 21,52 Mrd Ft.

 

GINOP-6.1.6-16 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

A felhívás 2017. március végén megjelent. A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, ezáltal segítve az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások versenyképessége. Az igényelhető támogatás 3-50 millió Ft. A felhívás keretösszege 19,4 Mrd Ft.

 

 

 

VEKOP felhívások (Közép-magyarországi régió):

 

VEKOP- 1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 milliárd forint.

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft

A megvalósulás helyszíne a Közép-magyarországi régióban, ezen belül Pest megyében (Budapesten nem) bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep lehet. A hitelkérelmek benyújtása 2016. október 15-től lehetséges.

 

VEKOP-8.5.2-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára, keretösszeg: 1,3 Mrd Ft.

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A felhívás 2017 márciusában megjelent.

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió Ft– maximum 100 millió Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 1. naptól 2017. év október hó 30. napig van lehetőség.

 

VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára, keretösszeg: 1,84 Mrd Ft.

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A felhívás 2017 márciusában megjelent.

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 3 millió Ft– maximum 25 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2017. október 30-ig lehetséges.