• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Kijárási korlátozás, legfrissebb jogszabály változások

Az OKSZ kiemelt figyelemmel kíséri a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott kormányzati döntéseket. Napi kapcsolatot tart a kereskedelmet felügyelő ITM-mel, továbbá más szaktárcákkal is.

 

Kijárási korlátozás szigorítási lehetősége az önkormányzatok hatáskörében

 

A húsvéti ünnepekre adott önkormányzati felhatalmazást a kijárási korlátozás helyi szigorítására a most következő hétvégére is megadta a kormány. A Szövetséghez ugyanakkor számos jelzés érkezett, hogy egyes önkormányzatok hatáskörüket túllépve a kereskedelmet közvetlenül érintő döntéseket is hoztak (például vásárlószám korlátozása, arcvédő maszk, gumikesztyű előírása a dolgozóknak, vagy a nyitva tartás közvetlen betiltása).

 

Ezeket az eseteket azonnal jeleztük az ITM-nek és a Belügyminisztériumnak (az ünnepnapok alatt is) és ha a vállalkozás kérte, azonnal megkerestük az illetékes polgármestert is, együttműködést kérve.

 

A kijárási korlátozás miatt leállásra kényszerülő üzletek pénzügyi támogatása

 

Tájékoztatjuk a Tagvállalkozásokat arról is, hogy a lényegében zárva tartásra kényszerített, a vásárlók számára a kijárási korlátozásban felkeresni nem engedett üzletek esetében is pénzügyi támogatási lehetőséget kértünk a kormánytól részükre, hiszen nulla forint bevétel mellett lehetetlen a túlélés. Ezt a javaslatot a többi szakmai szervezet és az MKIK is támogatta (lényege, hogy a munkaviszony megtartása mellett a költségvetés támogasson egy részmunkaidős bért, a támogatott időszakot pedig később ledolgozza a munkavállaló, tehát nem segély, hanem egy megelőlegezett bér támogatása, munkaidőkeret-szerűen).

 

A legfontosabb jogzabályváltozások:

 

A Kormány 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről

 

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § 2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a  települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg.

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 20-án hatályát veszti.

 

3. § Felhatalmazást kap a  települési önkormányzat polgármestere, a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület  esetében a kerületi polgármester mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi közgyűlés hatáskörének a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – az 1. § szerinti időszakra vonatkozó – kijárási szabályokat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

A Kormány 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

 

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

4. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B.  § (8) és (9)  bekezdésétől eltérően a  koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának  enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

A Kormány 115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről

 

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve  következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során

a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint

b) ha a  helyi önkormányzat a  közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen  rendeletben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

 

2. § Az 1.  §-ban meghatározott tevékenység a  koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet) 1. § (8) és (10) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

4. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

2017. április 17.