• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Kötelező fogyasztóvédelmi feliratok az üzletben – mikor bírságolhat a fogyasztóvédelmi hatóság?

Az elmúlt héten tévesen látott napvilágot a sajtóban az a hír, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság bírságolja a kereskedőket akkor, ha azok nem írják ki a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság helyes elérhetőségét az üzletben.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság nem büntet azért, mert a cég nem tüntette fel üzletében a fogyasztóvédelmi esetekben is eljáró járási hivatal címét, hiszen ilyen jogszabályi kötelezettsége a vállalkozásoknak nincs.

2017. január 1-jétől átalakult a fogyasztóvédelmi hatósági intézményrendszer, és már mind a 197 járási hivatalban elérhető a fogyasztóvédelem. Így mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét, kérhet tanácsot például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.

A hatósági intézményrendszer idei átalakítása után a kereskedőknek a következő tájékoztatást kell adni a vásárlók számára. Üzlettel rendelkező vállalkozásnak jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetnie székhelyének címét, és azt, hogy panasz esetén a cég melyik címén, telefonos vagy akár e-mailes elérhetőségén reklamálhat a vásárló.

Ezen felül ki kell írni az üzletben az illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is, hiszen amennyiben a kereskedő és vásárló nem tud megegyezni vitás esetben, a békéltető testület tud eljárni egyéni panaszügyekben.

Amennyiben biztonsági szolgálat működik az üzletben, annak nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól is jól láthatóan kell tájékoztatni a vásárlókat.

Ha a tájékoztatási kötelezettségeit nem teljesíti egy cég, bírságot első ellenőrzés során akkor sem kap a fogyasztóvédelmi hatóságtól, az ugyanis kis- és középvállalkozások első jogsértése esetén csak jelzi a hiányosságot a vállalkozás felé. Mind a vásárlók, mind a kereskedők érdeke tehát, hogy a kötelező feliratok megjelenjenek az üzletben. A fogyasztóvédelmi hatóság továbbra sem bírságol akkor, ha a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségét nem, vagy nem helyesen tünteti fel a kereskedő.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségének üzletben való feltüntetése tehát továbbra sem kötelező, ennek hiánya miatt a fogyasztóvédelmi hatóság nem bírságolja a kereskedőket, ahogy azt eddig sem tette. Ha a kereskedő vásárlóinak teljes körű tájékoztatása érdekében mégis megjeleníti üzletében a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát a területileg illetékes járási hivatal elérhetőségét, a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon talál pontos információkat.

Azzal is tisztában kell lennie a kereskedőknek, hogy a szóbeli vagy írásbeli panasz elutasítása esetén tájékoztatnia kell a vásárlót írásban arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ekkor a vásárlónak küldött válaszlevélben az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is fel kell tüntetni. Ezen kötelezettsége korábban is létezett a kereskedőknek, új szabály tehát ezzel kapcsolatban az idei évben nem született.

A fogyasztóvédelmi szervezetrendszer a kormány célkitűzéseivel összhangban továbbra is magas színvonalon védi a magyar családok, vásárlók érdekeit.

(Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. február 3.