• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

ÚTMUTATÓ A KISKERESKEDELMI ÉLELMISZER-FORGALMAZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásoknak (továbbiakban: vállalkozások) az élelmiszerek biztonságos és higiénikus forgalmazására vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályi követelmények teljesítéséhez. 
Ennek érdekében az Útmutató bemutatja azokat a megoldási formákat és módszereket, amelyek jó gyakorlatot jelenthetnek a vállalkozások számára a jogkövető magatartáshoz. Az Útmutató elkészítésére az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról (továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) alapján került sor. A 852/2004/EK rendelet III. Fejezete írja elő, hogy a tagállamoknak ösztönözniük kell "A helyes gyakorlatról szóló útmutatók" (angol rövidítése alapján, a továbbiakban: GHP) elkészítését.

Az egyes tagállamok által elfogadott Útmutató(ka)t az illetékes hatóságok is elismerik. Ennek megfelelően került sor – az Országos Kereskedelmi Szövetség irányítása mellett – a magyar élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásokat képviselő szakértői munkacsoport létrehozására. A munkacsoport tagjai a nagy élelmiszerláncok, a kis- és középvállalkozások, valamint az országos kereskedelmi érdekképviseletek (ÁFEOSZ, KISOSZ, OKSZ) élelmiszerbiztonsági szakértői közül kerültek ki.

A munkacsoport a munkáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) – korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) – munkatársainak közreműködésével, és szakmai irányításával végezte. Az Útmutató nyilvános, az megtalálható a Földművelésügyi Minisztérium, a NÉBIH és az OKSZ honlapján. Az Útmutatót a vállalkozások önkéntes alapon használhatják.

Az Útmutató összeállítása során a követelmények és a megoldások minél teljesebb feldolgozása volt a cél. A követelmények változása, tapasztalatok bővülése szükségessé teszi az Útmutató rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát, esetleges módosítását.
Az aktualizálásnál figyelembevételre kerülnek az Útmutatóra érkező észrevételek is. Észrevételt bárki tehet az előzőekben hivatkozott honlapokhoz kapcsolódó e-mail címeken keresztül.

  • ÚTMUTATÓ A KISKERESKEDELMI ÉLELMISZER-FORGALMAZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

2019. június 5.