• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Az OKSZ a kereskedők közös képviseletére törekszik

Az OKSZ a kereskedők közös képviseletére törekszik

 

Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. ügyvezetője az Országos Kereskedelmi Szövetségből történt kilépését indokló levelében a következőket fejtette ki:

 

“A múltban az OKSZ a teljes magyar kereskedelmi szektor érdekeit (multinacionális és hazai vállalkozásokét is) kiegyensúlyozottan képviselte, az állásfoglalásait ennek jegyében, kifejezetten szakmai alapon hozta meg. Sajnálatos módon – ahogyan azt már több alkalommal is jeleztem – a Társaság (Reál Hungária Kft.) megítélése szerint az utóbbi időben, így kifejezetten az elmúlt évben, az OKSZ irányvonala megváltozott és a korábbi kiegyensúlyozottsággal szemben az utóbbi időben sokkal hangsúlyosabban képviseli a multinacionális vállalkozások érdekeit, mint a hazai vállalkozásokét. Álláspontunk szerint  ez a (politikai) irányváltás kifejezetten megmutatkozik az OKSZ elnökségének megváltozott összetételében is”.

 

Az OKSZ állásfoglalása ezzel kapcsolatban – figyelemmel Kujbus Tibor úrnak a sajtóban is megjelent nyilatkozatára – a következő:

 

- Az Országos Kereskedelmi Szövetségben 2015-ben volt tisztújító közgyűlés. Ezen, a hazai és a nemzetközi vállalkozások egyenlő arányú képviselete érdekében úgy alakította ki a vezető testületek (elnökség, felügyelő bizottság) összetételét, hogy az azonos súlyú legyen. Társelnöki rendszert alakított ki, amelyben három fő a hazai, három fő pedig a nemzetközi vállalkozások képviseletében lett megválasztva. Az elnökség további tagjai körében is ezt a rendet követte az OKSZ.

 

Az elnökség összetételében a korábbi időszakban semmiféle arányváltozás nem volt, kizárólag az időközben esetenként megüresedett tisztségeket töltötték be új jelöltek, ugyanattól a vállalkozástól.

 

- A háromtagú felügyelő bizottságot hazai vállalkozás képviselője vezeti, nemzetközi láncok képviseletében pedig csak egy fő vesz részt a bizottság munkájában.

 

- Az  Országos Kereskedelmi Szövetség a lehető leghatározottabban visszautasít minden olyan minősítést, mely szerint bármilyen irányváltás szerepet játszana állásfoglalásaiban. Kizárólag szakmai kérdéseket mérlegel továbbra is.

A tagok közötti esetleges vitás ügyekben ugyanakkor alapszabályának megfelelően mindkét oldal állásfoglalását közvetíti. Igy történt ez például a vasárnapi zárvatartás kérdésében is, amikor minden alkalommal kifejtette a kereskedők megosztottságát.

 

Budapest, 2017. november 6.