• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Az OKSZ a magyar tej mellett

Az Országos Kereskedelmi Szövetség a részére 2016. április 4-én átadott petícióban felvetett kérdéseket áttekintette és az alábbiak szerint foglal az ügyben állást.

 

Az OKSZ tagvállalkozásai elkötelezettek a magyar tejtermelők, a magyar tejágazat jelenlegi súlyos piaci helyzetének javítása tekintetében. Továbbra is elengedhetetlennek tartják ugyanakkor, hogy a tejtermelőkkel együttműködésben a tej termékpálya minden egyes szintjén jelenlévő piaci szereplő - így a tejfeldolgozók, a nagykereskedők, a bolti, áruházi kiskereskedők - valamint a Magyar Állam egyaránt vállaljon szerepet a magyar tejpiac megmentésében.

 

Az OKSZ tagvállalkozásai egyöntetűen kiállnak a következők mellett:

- Még az idei év során, lehetőség szerint már júliustól csökkenteni kell a stratégiai fontosságú tejtermékek (így a friss tej) általános forgalmi adókulcsát a jelenlegi 18%-ról 5%-ra. A kisebb áfa-kulcs az alacsonyabb fogyasztói ár révén nagyobb fogyasztásra ösztönzi a vásárlókat, egyidejűleg visszaszoríthatja a feketézést, mindez pedig nagyobb piacot jelenthet a hazai tejtermelőknek.

- Támogatják, hogy a piaci szereplők a kiegyensúlyozottabb tej felvásárlási árak, az áringadozások tompítása érdekében hosszú távú szerződéseket kössenek.

- Minden tekintetben támogatják az ellenőrző hatóságok szigorúbb és hatékonyabb fellépését a jogszabályok ellen vétő tejpiaci szereplőkkel szemben. Egyetértenek azzal, hogy a hatósági ellenőrzéseken különösen a feltárt élelmiszerhamisítás, valamint ÁFA-csalás elkövetői ellen a legnagyobb szigorral lépjenek fel, a megfelelő súlyú jogi eszközöket alkalmazva, akár a jogsértő importőrök és feldolgozó üzemek kizárásával a termékpályáról.

- A kereskedők még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a magyar tejtermékek népszerűsítésére, anyagi terheket is vállalva ezzel.

- A kereskedők készek együttműködni a termékfejlesztésben a tejfeldolgozókkal.

- Az OKSZ tagvállalkozásai április 5-én a legmagasabb szinten vettek részt a dr. Fazekas Sándor úr földművelésügyi miniszter felkérésére összehívott, a tejpiaci válság és a szükséges intézkedések teljes körű áttekintését célzó egyeztetésen. Ezen a tárgyaláson minden résztvevő üzletlánc megerősítette együttműködési szándékát. A szaktárca vezetői tájékoztatást adtak azokról a nemzetközi gyakorlatokról is, melyeket a Szakmaközi Szervezet úgyszintén említett 2016. április 4-i közleményében. Az OKSZ tagvállalkozásai haladéktalanul megkezdték annak vizsgálatát, hogy melyek azok az eljárások, amelyeket önkéntesen és egymástól függetlenül alkalmazhatnak a hazai üzleti gyakorlatban, továbbá áttekintik, mely esetben lehet jogszerűen közösen is eljárni.

Az egyes üzletláncok önállóan is kialakítják a magyar tejpiacot segítő üzleti gyakorlatukat, amely lépésekről már több bejelentés is elhangzott a közelmúltban, célul tűzve ki a magyar tej nagyobb arányú értékesítését a hazai vásárlók körében.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szükségesnek tartja, hogy a tejpiac valamennyi szereplője hosszú távú együttműködésre törekedjen. Így a tejfeldolgozó üzemek is tekintsék át a magyar tej felvásárlás növelésének lehetőségeit, továbbá a tejtermelők hosszabb távon is törekedjenek a hazai tejpiaci igényeket segítő, kiegyensúlyozott ütemű értékesítésre.

A kereskedők a tőlük elvárható legnagyobb gondossággal járnak el az üzleti kapcsolatok kezelésében a tejpiacon, így már a jogszabálysértés alapos gyanúja esetén is megteszik a szükséges intézkedéseket, megfelelő végső döntéseket pedig minden esetben a hatósági ellenőrzések eredményeinek ismeretében hozhatnak.

Fontosnak tartjuk ismételten kiemelni, hogy a kereskedők az üzletpolitikájuk meghatározása során csakis a jogszabályoknak megfelelően, egymástól teljesen függetlenül, önállóan járhatnak el és dönthetnek a termelőkkel, feldolgozókkal, valamint a nagykereskedőkkel tartható üzleti kapcsolatok kezeléséről.

Budapest, 2016. április 11.